Licenční ujednání

Smluvní ujednání
upravující užívání služeb poskytovaných na www.levneSilikony.cz.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujících internetových serverů Uživateli:

a) www.levneSilikony.cz dostupném na internetové adrese (URL) http://www.levneSilikony.cz/

Část 1.
Pravidla užívání serveru www.levneSilikony.cz

1)
Server www.levneSilikony.cz umožňuje Uživateli objednávat zboží, které provozovatel nabízí.

2) Uživatel mající zájem o objednávání zboží a získávání informací prostřednictvím www.levneSilikony.cz je povinen si vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména, vyplnění příslušných údajů, kontaktního emailu a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a zaškrtutím volby Souhlasím s podmínkami použití služeb www.levneSilikony.cz, umístěného vedle tohoto Smluvního ujednání.


Zaškrtutím volby Souhlasím s podmínkami použití služeb www.levneSilikony.cz Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby:

a) Služba je poskytována zdarma,
b) Provozovatel nenese odpovědnost za:

- případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby ,
- případný únik informací o Uživateli ,
- jakýkoliv jiný následek používání Služby.

c) používáním Služby se rozumí přihlášení se do systému Služby (tj. zadáním přihlašovacího jména a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba dostupná viz výše) a výběrem zboží a jeho následném nákupu.

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Uživatel tímto souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

f) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:
- který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1/2 roku
- který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit
- který slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
- který byl vytvořen tak, aby uživatelský login budil pohoršení či byl v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,
- který byl vytvořen tak, že zvolený uživatelský login, emailová adresa nebo ostatní údaje nemájí souvislost se jménem Uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,
- který byl vytvořen tak, že zvolený uživatelský login, emailová adresa nebo ostatní údaje nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
- jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému zrušit objednávku zboží bez udání důvodu.


Část 2.
Závěrečná ustanovení
1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského účtu v rámci serverů www.levneSilikony.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.

2) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách.

3) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

 
© www.levneSilikony.cz 2013-2018 , 3D art design s.r.o., tel. +420 732 643 610, info@levneSilikony.cz, Česká Republika