Nabídka podle dodavatele:  ACC 
 

Licenční ujednání

Smluvní ujednání
upravující užívání služeb poskytovaných na www.levneSilikony.cz.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujících internetových serverů Uživateli:

a) www.levneSilikony.cz dostupném na internetové adrese (URL) http://www.levneSilikony.cz/

Část 1.
Pravidla užívání serveru www.levneSilikony.cz

1)
Server www.levneSilikony.cz umožňuje Uživateli objednávat zboží, které provozovatel nabízí.

2) Uživatel mající zájem o objednávání zboží a získávání informací prostřednictvím www.levneSilikony.cz je povinen si vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména, vyplnění příslušných údajů, kontaktního emailu a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a zaškrtutím volby Souhlasím s podmínkami použití služeb www.levneSilikony.cz, umístěného vedle tohoto Smluvního ujednání.


Zaškrtutím volby Souhlasím s podmínkami použití služeb www.levneSilikony.cz Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby:

a) Služba je poskytována zdarma,
b) Provozovatel nenese odpovědnost za:

- případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby ,
- případný únik informací o Uživateli ,
- jakýkoliv jiný následek používání Služby.

c) používáním Služby se rozumí přihlášení se do systému Služby (tj. zadáním přihlašovacího jména a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba dostupná viz výše) a výběrem zboží a jeho následném nákupu.

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Uživatel tímto souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

f) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:
- který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1/2 roku
- který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit
- který slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
- který byl vytvořen tak, aby uživatelský login budil pohoršení či byl v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,
- který byl vytvořen tak, že zvolený uživatelský login, emailová adresa nebo ostatní údaje nemájí souvislost se jménem Uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,
- který byl vytvořen tak, že zvolený uživatelský login, emailová adresa nebo ostatní údaje nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
- jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému zrušit objednávku zboží bez udání důvodu.


Část 2.
Závěrečná ustanovení
1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského účtu v rámci serverů www.levneSilikony.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.

2) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách.

3) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

 
© www.levneSilikony.cz 2013-2024 , 3D art design s.r.o., tel. +420 732 643 610, info@levneSilikony.cz, Česká Republika