Nabídka podle dodavatele:  ACC 
 

Kategorie


Materiály
ACC katalyzátor pro řadu MM 900
ACC silikon MM 700 - potravinářský
ACC silikon MM 900
ACC MM TA2 - zahušťovadlo
Gelflex - opakovaně použitelný plast
 

Výroba forem

eBook zdarma

Vaše jméno  
Email  


ACC MM 700 - potravinářský silikon
MM730FG je tekutý, dvousložkový adičně vytvrzující silikonový elastomer. Po smíchání složek A a B ve správném poměru dojde při teplotách okolního vzduchu k vytvrzení během
24 hodin. Rychlost vytvrzení může být urychlena teplem. Vytvrzená pryž vykazuje vynikající fyzické i elektrické vlastnosti.

Klíčové vlastnosti
FDA CFR 177.2600 vyhovující mastným a vodním potravinám
Schválení EC 1935/2004 a EC 10/2011
Velmi nízké smrštění
Vysoká rozměrová stabilita

Bohužel, materiál již nelze objednat.

Vlastnosti
 • MM730FG:
 • Barva: Béžový
 • Specifická hmotnost: 1,25
 • Provozní teplota: -50° - 200°C
 • Viskozita směsi: 15000 mPas
 • Trvanlivost: 12 měsíců
 • Poměr míchání: 10A:1B
 • Typ vytvrzování: adiční
 • Tvrdost: 30 Shore A
 • Prodloužení: 600%
 • Max. skladovací teplota: 30°C
 • Doba zpracovatelnosti: 60 min
 • Čas odformování: 4hod
 • Lineární smrštění %: 0.08 %
 • Pevnost v tahu MPa: 4.4 MPa
FG - Food Grade - silikon s atestem na styk s potravinami

DŮLEŽITÉ:
Část "A" produktu obsahuje platinový katalyzátor; proto je potřeba
věnovat velkou pozornost při použití automatického dávkovacího
zařízení. Zajistěte, aby dávkovací zařízení nebylo
kontaminováno zbytky kaučuku obsahujících hydrid, protože by
došlo k vytvrzení. Pokud máte pochybnosti, doporučujeme
důkladně očistit přístroj vhodným uhlovodíkovým rozpouštědlem
nebo silikonovou kapalinou.

Míchání
Přidávejte požadované množství dílů "A" a "B" dle hmotnosti v
uvedeném poměru, do plastové nebo kovové nádoby o 3x větším
objemu, a míchejte, dokud se materiál barevně nesjednotí. Pro
dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odplynění. Průběžné
odvzdušnění je prevencí přetečení během této operace. V
případě automatického dávkování statickou směšovací hlavou je
nutno obě složky před zpracováním odvzdušnit. Doporučené
podmínky vakua jsou 30-50 mbar s přestávkami po dobu 5-10
minut. Nanášejte směs pomocí gravitace nebo tlakovým
vstřikováním.

Inhibice vytvrzování
Při manipulaci a míchání všech silikonových elastomerových
systémů s adičním vytvrzením je třeba věnovat velkou pozornost
tomu, aby všechny pracovní nástroje (nádoby a špachtle) byly
čisté a vyrobeny z materiálů, které nezasahují do vytvrzovacího
mechanismu. Vytvrzení pryže může být inhibováno přítomností
sloučenin dusíku, síry, fosforu a arsenu; organických
katalyzátorů a PVC stabilizátorů; katalyzátorů epoxidové
pryskyřice a dokonce i kontaktem s materiály obsahujícími
některé z těchto látek, např. tvarovací jíly, vulkanizované
kaučuky, silikonové kondenzační kaučuky, cibule a česnek.

Podmínky vytvrzování
Následující tabulka zobrazuje rychlost vytvrzování při různých teplotách, doporučuje se míchání složek při teplotách mezi 15 a 25 °C, aby se zajistila dostatečná doba pro odvzdušnění a manipulaci. Doba zpracovatelnosti může být prodloužena na několik hodin chlazením složek
před mícháním.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

CZ_MM730FGA_12.pdf
CZ_MM730FG_TDS.pdf
 
 
© www.levneSilikony.cz 2013-2024 , 3D art design s.r.o., tel. +420 732 643 610, info@levneSilikony.cz, Česká Republika